Upptäck - undersök

Upptäck och undersök tillsammans med Professorn!

Det finns två svårighetsgrader:

Upptäck och undersök 1 för 5-7 år

Upptäck och undersök 2 för 7-11 år

Professorns vardags-vetenskaps 14 områden

Ljud. Rörelse. Växter. Du och jag. Magnetkraft. Flyta sjunka. Djur. Luft och vatten. Väder. Jord och stenar. Elektrisitet. Ljus. Miljö-Kretslopp. Värme.

Professorns upptäkter och undersökningar leds av arbets- kort med Ledarsidor. På Ledarsidorna står syfte, pedagog-iska tips, uppfölj-ning och nyckelord. För varje övning anges svårighetsgrad, arbetsform och processtyp.

Professorn har valt ut 14 områden som alla är aktiva i vår vardag på olika sätt. Områden som bara finns där. Men vi måste ha lite vägled-ning för att hitta dem, för att undersöka dem och för att förstå dem.

Också lärarna hittar rätt med hjälp av de lärartips som finns för var och en av de 70 övningarna. Varje övning har en  lärarruta och ett eget kort där barnen kan göra sina undersökningar på egen hand eller grupp.