Tips och tankar

Den första Aktiv Förskolapärmen kom till 1976.


                                                     Förskolan sorterade då under Socialstyrelsen och styrdes av "riktlinjer".

                                                     Innehållet var mer omsorg än utveckling och lärande.

                                                     Grunden till pärmen var att Partille kommun, utanför Göteborg hade

                                                     startat en utveckling av innehållet i förskolan som följdes upp av

                                                     5 förskollärare och som sedan blev den första Aktiv Förskola-pärmen.

                                                     Det var den första riktiga handboken med ett handlingsprogram i praktisk

                                                     form för den dagliga verksamheten. Den kom under åren att beställas i

                                                     mer än 40.000 exemplar. 1978 kom pärm nr. 2 - Skapande Förskola


                                                     Det var en annan tid. Arbetsdagen planerades och innehåll förbereddes.

Då "lärde man ut" och lyssnade kanske inte in barnens frågor som nu. Inget var digitalt och mycket material var sådant som blivit över och kunde återanvändas.

                                                    Jag, Hans Paulson har varit med från starten och vid millennieskfitet år 2000 övertog jag  hela                                                          serien som helt arbetades om.  Gamla pärmar togs bort och nya kom till. Allt för att kunna                                                                  fungera inom ramen för den nya läroplan som kom 2011, Lpfö 98 rev 11. Serien bestod då av 11                                                      pärmar med nära 1000 olika idéer och övningar indelade efter läroplanens alla delmål.


                                                    Nu arbetar vi efter Lpfö 18 där det tillkommit nya delmål, bl. a. det digitala

                                                    lärandet. Men fokus flyttades till bara tre delmål:  Matematik,

                                                    Språk och kommunikation och Natur och teknik.


Mest förändrades dock arbetsformen. Det mesta blev digitalt. Dagshändelser, värdegrund och

barnens egna frågor fick större tyngd i undervisningen. Nättjänster som Youtube, Google och

Wikipedia blev användbara källor i det dagliga arbetet.


När det nu ser ut som det gör varför ska det då finnas en serie som Aktiv Förskola i tryckt form?


Ett viktigt ord i förarbetena för Lpfö 98 rev 11 var ALLSIDIGHET.

Det fanns med som ett delmål i remissupplagan men kom inte med i slutvarianten.

Dagens utveckling med fokus på bara tre delmål förstärker också denna brist på

allsidighet i förskolebarnens "utveckling och lärande".


Ett annat viktigt ord är KONTINUITET. Allt digitalt material förändras snabbt.

Det som fanns på Google om grodor förra veckan finns inte där denna vecka.

Var är Youtube-filmen om vattenrening som vi såg i våras? Risken finns att

utbudet styr undervisningen mer än läroplanens delmål.


Därför tror jag att Aktiv Förskola ska finnas i både tryckt och digital form.

Allt innehåll utgår från Läroplanen. Ett innehåll som inte förändras. Barnen som

börjar om 2 år har möjlighet att få samma undervisning som årets barn.

De föreslagna övningarna är skapade för förskolebarnen, deras behov och

möjligheter.

Övningarna har en bred palett med sånger, sagor, berättelser, lekar,

rim och ramsor.  Pärmarnas innehåll främjer en allsidig undervisning.


Varje förskola kan skapa sitt eget program. Efter just förskolans behov

och möjligheter. En grundsten för såväl delegering som utvärdering och

information. Ett program utifrån värdegrund, tillgängliga verktyg och exempel

med övningar och aktiviteter. Allt i tryckt form - men också delvis i digital form

för promenader, omvärldsbesök och spontana lärtillfällen.


Därför kommer det att under höstterminen gratis finnas en övning inom ramen

för Lpfö 18´s delmål för varje ny vecka på hemsidan och en gratis digital form

för mobiler, datorer och plattor. Kanske som tips för veckans pedagogiska tema!


Gå också in på aktivforskolamobil.se för fler övningar och aktiviteter.

Även dessa sidor är gratis att använda!

 

Klicka på listan nedan så blir den läsbar