Tips och tankar

Den första Aktiv Förskolapärmen kom till 1976.

Förskolan sorterade då under Socialstyrelsen och styrdes av "riktlinjer". Innehållet var mer omsorg än utveckling och lärande. Grunden till pärmen var att Partille kommun, utanför Göteborg hade  startat en utveckling av innehållet i förskolan som följdes upp av 5 förskollärare och som sedan blev den första Aktiv Förskola-pärmen.

Det var den första riktiga handboken med ett handlingsprogram i praktisk form för den dagliga verksamheten. Den kom under åren att beställas i mer än 40.000 exemplar. 1978 kom pärm nr. 2 - Skapande Förskola


Det var en annan tid. Arbetsdagen planerades och innehåll förbereddes. Då "lärde man ut" och lyssnade kanske inte in barnens frågor som nu. Inget var digitalt och mycket material var sådant som blivit över och kunde återanvändas.


Jag, Hans Paulson har varit med från starten och vid millennieskfitet år 2000 övertog jag  hela 

serien som helt arbetades om.  Gamla pärmar togs bort och nya kom till. Allt för att kunna              fungera inom ramen för den nya läroplan som kom 2011, Lpfö 98 rev 11. Serien bestod då av 11    pärmar med nära 1000 olika idéer och övningar indelade efter läroplanens alla delmål.


Nu arbetar vi efter Lpfö 18 där det tillkommit nya delmål, bl. a. det digitala lärandet. Men fokus flyttades till bara tre delmål:  Matematik, Språk och kommunikation och Natur och teknik.


Mest förändrades dock arbetsformen. Det mesta blev digitalt. Dagshändelser, värdegrund och

barnens egna frågor fick större tyngd i undervisningen. Nättjänster som Youtube, Google och

Wikipedia blev användbara källor i det dagliga arbetet.


När det nu ser ut som det gör varför ska det då finnas en serie som Aktiv Förskola i tryckt form?


Ett viktigt ord i förarbetena för Lpfö 98 rev 11 var ALLSIDIGHET. Det fanns med som ett delmål i remissupplagan men kom inte med i slutvarianten. Dagens utveckling med fokus på bara tre delmål förstärker också denna brist på allsidighet i förskolebarnens "utveckling och lärande".


Ett annat viktigt ord är KONTINUITET. Allt digitalt material förändras snabbt. Det som fanns på Google om grodor förra veckan finns kanske inte där denna vecka.

Var är Youtube-filmen om vattenrening som vi såg i våras? Risken finns att utbudet styr undervisningen mer än läroplanens delmål.


Ett tredje är DELEGERING.

Lpfö 18 öppnar möjligheterna för Utveckling och Lärande till flera personalgrupper. Men ansvaret för genomförandet vilar på Pedagogerna eller Rektor. Det tryckta materielet är en stabil grund för delegeringen med möjligheter till uppföljning, utvärdering och utveckling. Och för gemensamma register i såväl det tryckta materialet som i mobiler och paddor i det dagliga arbetet.


Därför tror jag att Aktiv Förskola ska finnas i både tryckt och digital form.

Allt innehåll utgår från Läroplanen. Ett innehåll som inte förändras. Barnen som börjar om 2 år har möjlighet att få samma undervisning som årets barn.

De föreslagna övningarna är skapade för förskolebarnen, deras behov och möjligheter.

Övningarna har en bred palett med sånger, sagor, berättelser, lekar, rim och ramsor.  Pärmarnas innehåll främjer en allsidig undervisning.


Varje förskola kan skapa sitt eget program. Efter just förskolans behov

och möjligheter. En grundsten för såväl delegering som utvärdering och

information. Ett program utifrån värdegrund, tillgängliga verktyg och exempel

med övningar och aktiviteter. Allt i tryckt form - men också delvis i digital form

för promenader, omvärldsbesök och spontana lärtillfällen.Gå också in på mejla kontakt@aktivforskola.se för adressen till vår provutgåva av den digitala upplagan. Klar till höstterminen.

Gratis att använda under hela höstterminen 2023.