Hela programmet

Förskolor 1 - 6 år

Grundpärmen har 3 ålders-nivåer 1-2, 2-4 och 4-6 år

Inom varje nivå finns Läro-planens delmålsövningar

Referenser till sagor, littera-tur, sånger, lekar, rim och ramsor 100 sidor. Ringpärm


Pris 580 kr/st


För förskolor, familjedag-hem och  Öppen förskola.

Boken utgår från vad som finns i rummet och vad som händer under dagen.
 Liten och aktiv passar barn 12-24 månader 140 idéer, sånger, rim och ramsor. 160 sidor. Bok formar 21 x 15cm  Pris 140 kr/st.


Professorns vardagsveten-skap har  utformats för man trots ringa erfarenhet av vetenskapliga metoder ändå ska kunna arbeta med att upptäcka och undersö-ka.  Pärm 1 for 5-7 år har 30 lärarsidor och 86 övningar inom de 14 områdena.

Pris 480 kr/st


Professorns upptäkter och undersökningar leds av arbetskort med Ledarsidor.

På Ledarsidorna står syfte, pedagogiska tips, uppfölj-ning och nyckelord. För varje övning anges svårig-

hetsgrad, arbetsform och processtyp.

Professorns vardags-vetenskap 14 områden

Ljud. Rörelse. Växter. Du och jag. Magnetkraft. Flyta sjunka. Djur. Luft och vatten. Väder. Jord och stenar. Elektrisitet. Ljus. Miljö-Kretslopp. Värme.

1-2 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 1-2 åringar. 50 övningar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. Ringpärm


Pris 300 kr/st


2-4 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för 2-4 åringar. 80 övningar och aktiviteter.
Format A4. 90 sidor. Ringpärm


Pris 400 kr/st


 En handbok med 350 sidor. Därav:185 sidor med det pedagogiska programmet. 101 aktivitetsbilder för kopiering till lekar och övningsböcker. 64 färgsidor med 100-tals bilder för benämning, lekar och övningsböcker. 

Pris 1050 kr/st


Boken innehåller Lektionsidéer till boken Bra uttals 32 olika språkövningar.

Förslag på musik, övningar och enkel gramatik. En bra handledning för oss som inte är lärare men språkin-tresserade.

Pris 295 kr/st

Bra uttal

Ett praktiskt material för både barn och vuxna som vill tala bättre svenska.

Alla 32 sångerna finns inspelade och texter intalade på nätet för på egen hand eller  övningar i grupp.

Sångens positiva inverkan på uttalet är något som bokens författare ofta mött i sitt arbete som lärare i svenska inom SFI. (Svenskundervisning för invandrare)

Bokens 32 olika uttalsöv-ningar passar både barn och vuxna men två av övningarna är med barnvisor.

Pris 98 kr/st.

10-pack 95 kr/st Klassuppsättn. 25 st. 89 kr/st

Samling med  över 100 temaindelade sånger, 30 Rim-ramsor och 50 lekar. Dessutom referenser till 180 sago-  bildeböcker och 100 sånger från andra sångsamligar. FormatA4. 125 sid. Ringpärm.

Pris 580 kr/st