Hela prog.

Olika vägar för att arbeta med lärandet.

Övningarna finns som tryckt Handbok och digitalt på nätet

Det digitala grundprogrammet 1-6 

1. Innehållsregister

I detta register finns alla öv-ningarna överskådligt uppställda: Efter åldergrupp
1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.
Efter områden Barnet, Samhället, Kultur och Natur.
Och med de 21 delmålen

2. Sökordsregister
För mer spontana behov,
t. ex. när du är ute med barnen och hör en fågel, sök på Fågelläten och lyssna, se på bilder och gör övningar. Eller om ni går förbi en sjö, sök på t. ex vatten för tips på aktiviteter.


3. Läroplansregister

Utgångspunkt är Läroplan-ens alla 26 delmål.
De olika övningarna har län-kats till sitt delmål i Läro-planen i tre ålders-grupper 1-2, 2-4, 4-6 år.

4. Översiktsregister
Har kan du se hela pro-grammet inom de fyra områdena: 4 Barnet, 5 Sam-hället, 6 Kultur och 7 natur.

Kapitlen fem inom varje område delade på åldrar 1-2 år, 2-4 år och 4-6 år.

Tryckt handbok för Grundprogrammet 1-6 år

Grundprogrammet 1-6 år

Handbok med hela grundprogrammet i tryckt form. 100 sidor i ringpärm med register och underlag för planering.

Övriga Handböcker

Liten och aktiv
För förskolor, familjedaghem och Öppen förskola. Boken passar barn 12-24 månader.
140 idéer, sånger, rim och ramsor. 160 sidor. Bok format 21 x 15 cm

Pris 140 kr/st.

Bra uttal deltagar-bok  Bokens 32 olika uttalsövningar passar både barn och vuxna men två av övningar-na är med barnvisor.

Pris 98 kr/st.
Klassuppsättning
25 st  89 kr/st.

Bra uttal Lektions- idéer är en enkel idébok till Bra uttal Lyssna och sjung. Den har32 olika språkövningar. Förslag på musik och ackord, övningar och enkel gramatik. En bra handledning för oss som inte är lärare men språkin- tresserade.

Pris 295 kr/st

Bra uttal

Ett praktiskt material för både barn och vuxna som vill tala bättre svenska. Sångens positiva inverkan på uttalet är något som bokens författare ofta mött i sitt arbete som lärare i svenska inom SFI. (Svenskunder-visning för invandrare) Bokens 32 sångerna finns inspelade och texter intalade på nätet för övningar på egen hand eller i grupp.

Utgående handböcker som säljs för halva priset

Leka, göra, lära 1-2 år

En fortsättning och fördjupning av Grund-pärmens övningar för 1-2 åringar. 50 övning-ar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. Ringpärm

Tidigare pris 320 kr/st Nu 160 kr/st

Leka, göra, lära 2-4 år

En fortsättning och fördjupning av Grund-pärmens övningar för 2-4 åringar.80 övning-ar och aktiviteter.

Format A4. 90 sidor. Ringpärm

Tidigare pris 420 kr/st Nu 210 kr/st

Leka, göra, lära 4-6 år

En fortsättning och fördjup-ning av Grundpärmens övningar för 4-5 åringar.125 övningar och aktiviteter.

 A4.130 sid. Ringpärm

Tidigare pris 580 kr/st Nu 290 kr/st

Förskoleklass 6 år.

Kapitel: inskolning, jagutveckling,begrepps-bildning, OÄ, förbered-ande läsning o matte, samhälle, kultur, gymnastik, rytmik och natur.  A 4. 350 sid. 

Tidigare pris 850 kr/st

Nu 425 kr/st

Gäller så långt lagret räcker.