Hela programmet

Förskolor 1 - 6 år

Aktiv Förskola i läroplanen innehåller seriens alla områden och kapitel, rapportblanketter samt register för samtliga övningar indelade efter kapitel och bokstavsord-ning. Musik, ramsor, Lekar


Pris 420 kr/st

Samling med  över 100 temaindelade sånger, 30 Rim-ramsor och 50 lekar. Dessutom referenser till 180 sago-  bildeböcker och 100 sånger från andra sångsamligar. FormatA4. 125 sid. Ringpärm.


Pris 580 kr/st


Grundpärmen har 3 ålders-nivåer 1-2, 2-4 och 4-6 år

Inom varje nivå finns Läro-planens delmålsövningar

Referenser till sagor, littera-tur, sånger, lekar, rim och ramsor 100 sidor. RingpärmPris 580 kr/st


För förskolor, familjedag-hem och  Öppen förskola.

Liten och aktiv passar barn 12-24 månader. 140 idéer, sånger, rim och ramsor. 160 sidor. Bok format 21 x 15cm 
Pris 140 kr/st.


Professorns vardagsveten-skap har  utformats för man trots ringa erfarenhet av vetenskapliga metoder ändå ska kunna arbeta med att upptäcka och undersö-ka.  Pärm 1 for 5-7 år har 30 lärarsidor och 86 övningar inom de 14 områdena.

Pris 480 kr/st


 En handbok med 350 sidor. Därav:185 sidor med det pedagogiska programmet. 101 aktivitetsbilder för kopiering till lekar och övningsböcker. 64 färgsidor med 100-tals bilder för benämning, lekar och övningsböcker. 

Pris 1150 kr/st

Bra uttal Lektionsidéer är en enkel idébok till Bra uttal Lyssna och sjung med 32 olika språkövningar.

Förslag på musik och ackord, övningar och enkel gramatik. En bra handledning för oss som inte är lärare men språkintresserade.

Pris 295 kr/st

Bra uttal

Ett praktiskt material för både barn och vuxna som vill tala bättre svenska.

Sångens positiva inverkan på uttalet är något som bokens författare ofta mött i sitt arbete som lärare i svenska inom SFI. (Svenskunder-visning för invandrare)

Bokens 32 sångerna finns inspelade och texter intal-ade på nätet för övningar på egen hand eller i grupp.

Bokens 32 olika uttalsöv-ningar passar både barn och vuxna men två av övningarna är med barnvisor.

Pris 98 kr/st.

10-pack 95 kr/st Klassuppsättning

25 st. 89 kr/st

Professorns vardags-vetenskap 14 områden

Ljud. Rörelse. Växter. Du och jag. Magnetkraft. Flyta sjunka. Djur. Luft och vatten. Väder. Jord och stenar. Elektrisitet. Ljus. Miljö-Kretslopp. Värme.

Professorns upptäkter och undersökningar leds av arbetskort med Ledarsidor.

På Ledarsidorna står syfte, pedagogiska tips, uppfölj-ning och nyckelord. För varje övning anges svårig-

hetsgrad, arbetsform och processtyp.

Utgående pärmar som säljs till halva priset

Leka, göra, lära 1-2 år

En fortsättning och fördjup-ning av Grundpärmens övningar för 1-2 åringar.

50 övningar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. Ringpärm.

Tidigare pris 320 kr/st

Nu 160 kr/st

Leka, göra, lära 2-4 år

En fortsättning och fördjup-ning av Grundpärmens övningar för 2-4 åringar.

80 övningar och aktiviteter.
Format A4. 90 sidor. Ringpärm

Tidigare pris 420 kr/st

Nu 210 kr/st

Leka, göra, lära 4-6 år

En fortsättning och fördjup-ning av Grundpärmens övningar för 4-5 åringar.125 övningar och aktiviteter.
Format A4. 130 sid. Ringpärm

Tidigare pris 580 kr/st

Nu 290 kr/st


Förskoleklass 6 år.

Kapitel: inskolning, jagutveckling,begreppsbild-ning, OÄ, förberedande läsning o matte, samhälle, kultur, gymnastik, rytmik och natur. En samling övningar för er som vill arbeta med förskolepeda-gogiken i 6-årsgruppen.

360 sidor i ringpärm.

Tidigare pris 850 kr/st

Nu 425 kr/st