Home

Skapa din förskolas egna innehåll från Lpfö - 18


– Ni kan skapa ert eget pedagogiska program och välja just er inriktning inom ramen för läroplanen. Ett viktigt dokument för er undervisning, för delegering till flera yrkesgrupper, för kommande lärare, för huvudmän och för föräldrar och andra intresserade.


- Ni kan få en användarlicens för tryck eller digital användning. Eller vända er till oss för ett eget program. Ett sådant program skall dock ha minst 70 användare.

Hemsidan är under uppläggning. Klar till höstterminen 15 augusti 2021

Varför tryckta handböcker när det finns digitalt?


– Aktiv förskola och Montessoriidéer är hela pedagogiska program som täcker Förskolans uppdrag för utveckling och lärande enl Lpfö-18


– Digitala förlagor som You-tube och Google är inte uppbygda med förskolans pedagogik. Med aktivforskolamobil som också är en digital tjänst hamnar ni alltid rätt. Det blir lika även för kommande års barn och allt kan utvärderas och utvecklas. Ger bra kontroll vid delegering.

Läroplanspärmen Alla 980 övningar, sånger, lekar, sagotips och aktiviteter finns i denna pärm indelade efter Lpfö 18 alla 23 delmål. Lätt att hitta,  planera och följa upp.Format A4. 90 sidor. Ringpärm. 

Grundpärmen har 3 ålders-nivåer 1-2, 2-4 och 4-6 år

Inom varje nivå finns Läro-planens 23 delmålsövningar

Referenser till sagor, litteratur, sånger, lekar, rim och ramsor

100 sidor. Ringpärm


Sånger, lekar, rim och ramsor,  en samlig med  över 100 temaindelade sånger, 30 Rim-ramsor och 50 lekar. Dessutom referenser till 180 sago- och bildeböcker och 100 sånger från andra sångsamligar. Allt indelat inom Läroplan-ens delmål. -
Format A4.125 sid. Ringp.

1-2 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärmens övningar för 1-2 åringar. 50 övningar och aktiviteter.

Format A4. 60 sidor. Ringpärm

2-4 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för 2-4 åringar. 80 övningar och aktiviteter.
Format A4. 90 sidor. Ringpärm

4-6 år En fortsättning och fördjupning av Grundpärm-ens övningar för4-6 åringar. 110 övningar och aktivitet-er. Format A4.130 sidor. Ringpärm

Prova gratis Aktiv Förskola på din mobil eller platta!

Ha alltid Aktiv Förskola med dej när barnen frågar om något eller när du spontant vill bygga lärande. 


Gå in på aktivforskolamobil.se

Sidorna är under uppbyggnad men visar väl hur programmet fungerar