Home

Välkommen till Aktiv Förskola

800 övningar, 400 sånger, sagor, lekar, rim och ramsor

Finns som handböcker, Idépärman och böcker

Tryckta eller digitalt för lärplattor och mobiler

Aktiv Förskolas idé är dess 800 övningar och 400 sånger, ramsor, lekar och spel som är indelade efter förskolans läroplan, Lpfö:s olika områden.

Använd därför Aktiv Förskola både för egen planering och för delegering av utveckling och lärande till övriga personal-grupper. Ansvariga för detta är Rektor och Förskollärare.


Med Aktiv Förskola kan man enkelt välja det pedagogiska innehåll man önskar och med blanketter och Läroplanskalen-dern får man ett bra hjälpmedel för kontroll, utvärdering  och vidare information till lärare i komande års undervisning och till hemmen.


Finns som handböcker, idépärmar och böcker. Tryckta eller digitalt för lärplattor och mobiler

Klicka här för att se hela programmet


Prova gratis Aktiv Förskola på din mobil eller platta!

Ha alltid Aktiv Förskola med dej när barnen frågar om något eller när du spontant vill bygga lärande. 


Gå in på aktivforskolamobil.se

Sidorna är under uppbyggnad men visar väl hur programmet fungerar

Hela Aktiv förskola-programmet


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

Aktiv Förskola Färgargårdstorget 50 116 43 Stockholm 

e-post aktivforskola@telia.com mobiltelefon 070-4010260