Startsida

Klicka på bilden så blir den större och mer lättläst

Välkommen till Aktiv Förskola

- förskolans handböcker sedan 1976Nya Aktiv Förskola skapades 2011 för att underlätta förskolans arbete med Skolverkets nya läroplan  (Lpfö 98 rev 11) och verkets indelning av av den i många delmål.

Syftet var att varje övning, aktivitet, sång, saga, ramsa skulle vara indelat efter alla dessa delmål. Med ett enkelt register kunde man skapa det pedagogiska innehållet och variera det så att inget blev bortglömt. Allt överskådligt sammanfattat i trädet här bredvid.


Utöver de olika delmålen skapades även underlag för en värde-

grund (Tänk-Bänk) och för de verktyg (Verktygslåda) som förskolan arbetade med.


Men ändring av läroplanen 2018 (Lpfö 18) och förskolans allt mer digitaliserade sätt att arbeta har givetvis också medfört ändringar i vårt program. 


Det har blivit enklare att bara använda övningarna och tipsen på lekar, sånger, sagor rim och ramsor.


Det har också blivit enklare att prova  Aktiv Förskola. Gratis finns veckoövningar att hämta och övningar, sånger, sagor lekar, rim och ramsor tillgängliga för mobil, plattor och datorer.

Under vårterminen kommer det att gratis finnas en ny aktivitet inom ramen för Lpfö 18´s delmål varje vecka på hemsidan. Bygg veckans tema! I digital form för  mobiler, datorer och plattor.  Med övningar, sånger och berättelser.  Dokumenterade för delegering, utvärdering och information i våra Handböcker.

Klicka på bilden så blir den större och mer lättläst

Aktivforskolamobil.se är en ny tjänst där delar av  vår Grundpärm lagts över digitalt för att alltid kunna vara nära till hands i mobilen eller på paddan. Lika enkelt som Google och You-tube men allt inramat av Läroplanens riktlinjer. Vår digitala variant är lätt att använda. Bara ett klick bort finns fakta, bilder, övningar, sånger, sagor, lekar och ramsor. 

Vi provar oss fram och aktivforskolamobil.se får användas gratis under hösten 2021 och om den blir använd och uppskattad bygger vi vidare.

       OBSERVERA ATT SIDAN BLIR FÄRDIG FÖRST UNDER HÖSTEN