Läroplanens veckotips

Under höstterminen kommer du att gratis här- inför varje ny vecka - kunna hämta inspiration, övningar, lekar, sånger, rim-ramsor och tips på berättelser och sagor. Hämtade inte bara från matematik, språk - kommunikation och natur-teknik utan mest från läroplanens alla övriga  delmål. Du kan också använda den digitala gratistjänsten på:

aktivforskolamobil.se