Home

Välkommen till Aktiv Förskola

För egen planering och för delegering till övrig personal

800 övningar, 400 sånger, sagor, lekar, rim och ramsor

Beställ gratis ! 

Tillägg Aktiv Förskola med förändringarna i

Lpfö 98 revision 2018 


Två alternativ!

Gratis Pdf. E-post-Pdf som du själv skriver ut.

Gratishäfte post. Brevporto 18 kr faktureras.


Klicka och beställ här


Hemsidan är under uppbyggnad.

Klar  den 1 augusti.


Om du vill veta mer eller beställa före dess,

          -e-posta aktiv.forskola@telia.com

                      -ring 070-4010260

                    -skriv: Aktiv Förskola

                     Färgargårdstorget 50   

                        116 43 Stockholm

Aktiv Förskolas idé är dess 800 övningar och 400 sånger, ramsor, lekar och spel som är indelade efter förskolans läroplan, Lpfö:s 23 områden.

Använd därför Aktiv Förskola både för egen planering och för delegering av utveckling och lärande till övriga personal-grupper. Ansvariga för detta är Rektor och Förskollärare.


Med Aktiv Förskola kan man enkelt välja det pedagogiska innehåll man önskar och med blanketter och Läroplanskalen-dern får man ett bra hjälpmedel för kontroll, utvärdering  och vidare information till lärare i komande års undervisning och till hemmen.

           Aktiv Förskola Läsåret 2019-2020

Vänster Aktiv Förskola i Läroplanen. Innehåller register för val av övningar, sånger, ramsor, lekar samt blanketter för deltagare och olika övningar.

Värdegrund tar upp särskilda dagar och hur de kan användas. Dagar för hela året! Temaarbete.


MittenLäroplanskalendern 2019-2020

Kalendern innehåller almanacksblad och andra viktiga blanketter och register för uppföljning och arkivering. 


Till höger Leka, göra, lära 1-2 år

60 sidor med enkla övningar för de minsta barnen. På sidorna finns uppgifter om allt som behövs och enkla steg-för-steg instruktioner

Aktiv Förskola Färgargårdstorget 50 116 43 Stockholm 

e-post aktivforskola@telia.com mobiltelefon 070-4010260